Hádanky o větru

Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?

: vítr

Nemá ruce, nemá nohy
a přeci vrata otevírá.

: vítr