Hádanky o ptácích

Je to biela nádhera,
zaodetá do peria,
lode z diaľky čaká,
jej meno je …

: ČAJKA

Jede, jede panáček,
má placatý zobáček,
kde voděnka crčí,
tam nosejček strčí.

: kachna

Frajer bosý,
hlavu nosí,
když jde, tak se kolíbá,
dělat v řece potápěče,
to je jeho záliba.

: KAČER

Z nebe padá kámen
do zelené stráně.
Honem uleť, koroptvičko,
je to dravé ...

: KÁNĚ

Nadýmá se na báni,
zapecí ho neláká,
nad městy se prohání
s brašnou pana pošťáka.

: POŠTOVNÍ HOLUB

Má černou čepici
a křídla od sazí,
štiku i bělici
uloví pod hrází.
Kdo ještě neuhod,
tomu se představí
na břehu tichých vod
jeho hlas chchechtavý.

: RACEK

Kolébka z bílého peří
v zrcadle vody se zhlíží.
Hladinu jezera čeří,
lodičkám cestu kříží.

: LABUŤ

Ve dne dřímá ve věži,
v noci koulí očima.
Když se slunce naježí,
půlnoc pro ni začíná.

: SOVA

Pestrý jak šašek v cirkusu
veselé kousky v kleci kuje.
Dejte si pozor na pusu,
po každém všechno opakuje.

: PAPOUŠEK

Na poli, v lukách, keři
zahooří barvou sterou,
o jeho zlaté peří
kluci se často perou.

: BAŽANT

Červeně mu svítí hlava.
Ťuky, ťuky, ťuk,
telegramy vyklepává
na stoletý dub.
Pozor! Důležitá zpráva:
dřevo, které postonává,
slavný doktor bez řečí
proklepe a vyléčí.

: DATEL

Na krku límeček havraní,
kabátek jako z cukru.
Po jaru v jabloni nad strání
volává cukrů - cukrů.

: HRDLIČKA

Šipka hbitá
jen se kmitá,
lítí, lítá,
mouchy chytá,
křídly stříhá,
jen se míhá,
siv, že dráty
nepřestříhá.

: VLAŠTOVKA

Unese nebe na křidýlku
a ještě švitoří.
Kde bere noty do svých trilků?
Doma, ne v zámoří.

: SKŘIVAN

Prochází se po rybníku,
proměřuje tůňku,
o vodu si brousí dýku
na žabičku kuňku.

: ČÁP